เซรั่มกระชับจุดซ่อนเร้น by PratinChom.com

สวัสดีมาร์เก็ต  
ค้นหาประกาศในเว็บ

  หน้าแรก | หมวดหมู่ประกาศ | สมัครสมาชิก | ค้นหาแบบละเอียด | ลงประกาศฟรี | อัตราค่าโฆษณา | ติดต่อลงโฆษณา  
ข่าวสารสวัสดี ณ วันที่ 22.06.2018 » โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง และใช้ความรอบคอบเป็นอย่างสูง ในการติดต่อธุรกิจ ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ไม่แนะนำให้โอนเงินค่าสินค้าและบริการก่อนในทุกกรณี หากไม่ได้ตรวจสอบให้มั่นใจเสียก่อน // หากท่านพบสินค้าและบริการต่างๆ ที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย รีบแจ้งให้ทีมงานทราบได้ทันทีนะครับ ขอบคุณมากครับ... ^_^ ด้วยความปรารถนาดีจาก เว็บสวัสดีมาร์เก็ตดอทคอม
TALAD.ME เว็บลงประกาศฟรีใหม่ - รองรับมือถือแท็บเล็ตทุกชนิด ลงรูปภาพสินค้าได้ไม่จำกัด
 
คลิก : 161
ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี

รายละเอียดประกาศ

ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานทางออนไลน์ฟรี

 

·                  กาใรให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน

·                  ข้อพิพาทแรงงาน

·                  ระเบียบข้อบังคับการทำงาน

·                  การดำเนินคดีในศาลแรงงาน

·                  สัญญาจ้างแรงงาน

·                  การให้คำปรึกษาการจ้างงาน / การให้ออก

·                  การประกันสังคม

·                  ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้าง

·                  การให้คำปรึกษาด้านแรงงานทั่วไป

การเข้าเมือง / แรงงานต่างด้าว

·                  การขอใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างชาติ

·                  การดำเนินการขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว

·                  การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ("ใบสำคัญถิ่นที่อยู่")

·                  การให้คำปรึกษาการเข้าเมืองทั่วไป

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรทางออนไลน์ฟรี

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

·                  การจดทะเบียนบริษัท

·                  การวางโครงสร้างการลงทุน

·                  การจัดโครงสร้างการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

·                  สัญญาผู้ถือหุ้น

·                  การจัดระเบียบบริหารงานบริษัท

·                  รับจัดการเป็นเลขานุการบริษัทที่ประชุม

·                  การจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว

·                  การจดทะเบียนบริษัทตามสนธิสัญญาไทย-อเมริกัน

·                  สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

·                  การให้คำปรึกษาโดยทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรูปบริษัท

 

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทางออนไลน์ฟรี

·                  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

·                  ภาษีอากรของคนต่างด้าว และนิติบุคคลต่างด้าว (สนธิสัญญาภาษีซ้อน)

·                  การวางแผนและการปฎิบัติตามกฎหมาย

·                  การจัดเตรียมแบบแสดงรายการเสียภาษี

·                  ตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร

·                  การให้คำปรึกษาภาษีอากรทั่วไป

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

·                  การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

·                  การเรียกร้องการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

·                  การอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

·                  ลิขสิทธิ์

·                  สิทธิบัตร

·                  การดูแลและคุ้มครองความลับทางการค้า

·                  ข้อตกลงที่เป็นความลับ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การซื้อ /ขายทรัพย์สิน

·                  สัญญาซื้อ /ขาย

·                  ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สิน

·                  การจดทะบียน การโอน การจำนอง การเช่า และการยึดทรัพย์สิน

·                  การซื้อคอนโดมิเนียม โดยชาวต่างประเทศ

·                  การค้นโฉนดที่ดิน

·                  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

·                  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสัญญาทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การเตรียม ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาทุกประเภท

·                  สัญญาผู้ถือหุ้น /ร่วมลงทุน

·                  สํญญาจ้างแรงงาน

·                  การประมูล และสัญญางานก่อสร้างหลัก

·                  สัญญาให้สินเชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

·                  แฟรนไชส์ /ผู้แทนจำหน่าย

·                  สัญญาให้บริการ

·                  สัญญาซื้อขายสินทรัพย์

·                  สัญญาซื้อ /ขาย

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดี ทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การดำเนินดคีของนิติบุคคลทั่วไป

·                  การรับช่วงสิทธิ และการต่อสู้คดีประกันภัย

·                  เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร

·                  ข้อพิพาทแรงงาน

·                  การเรียกร้องตามสัญญา

·                  การเรียกเก็บ และบังคับชำระหนี้

·                  การเรียกร้อง และต่อสู้คดีอนุญาโตตุลาการ

 

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูกิจการ และการล้มละลายของธุรกิจทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหนี้ /ลูกหนี้

·                  การขอฟื้นฟูกิจการ

·                  การขอรับชำระหนี้

·                  การตั้งผู้ทำแผน /การบริหารแผน

 

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทางออนไลน์ฟรี

 

·                  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ และการตรวจแก้

·                  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

·                  การแก้ต่างคดีประกันภัย

·                  การรับช่วงสิทธิ

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาติดต่อสำนักงานที่ดินทางออนไลน์ฟรี

 

-การดำเนินงานกับทางสำนักงานที่ดิน เพื่อกระทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

หรือขอใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตค้าที่ดิน-หรือดูแล/ตรวจและกระทำนิติกรรมต่างๆในที่ดินของบริษัท และการวางแผนงานด้านจัดสรรอาคารที่ดินคอนโด สวนเกษตร

-ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. เช่นเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง

-สถานีตำรวจ งานแจ้งความ และ/หรือติดตามคดี

-ร่างจัดทำและตรวจสัญญาก่อนเสนอลงนาม และจัดทำสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ร่างจัดทำและตรวจหนังสือมอบอำนาจก่อนเสนอลงนาม

-ติดตามหนี้ที่ค้างชำระตามที่ได้รับมอบหมายและตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการสรุปปัญหาหนี้ (ส.ป.น.)

-ดำเนินการขอใบอนุญาตค้าและจัดสรรที่ดิน วางแผนงานด้านจัดสรร

-ดำเนินการขอปักเสาพาดสายกับการไฟฟ้านครหลวงและ

การไฟฟ้าภูมิภาค

-ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟ การขอโทรศัพท์เข้าโครงการ

-ดำเนินการทำเรื่องขอการลดหย่อนภาษีและขอสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการลงทุน

เช่นการขอ BOI

-ขอใบอนุญาติประกอบการขนส่งทางบก ทางน้ำ ท่าเรือเอกชน

-จัดทำระเบียบข้อบังคับ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน

และแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ดำเนินการว่าต่างที่ศาลแรงงาน

 

 

บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการวางแผนและบริหารจัดหาแรงงานทางออนไลน์ฟรี

บริการให้คำปรึกษา
- วางแผนและบริหารจัดหาแรงงาน
- วางแผนและบริหารแรงงานในการทำงาน
- การใช้แรงงานต่างแดน ลาว เมียร์ม่าร์ กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU

การให้บริการ จัดหาและรับเหมาแรงงาน
- งานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- งานก่อสร้าง งานโครงสร้างขนาดใหญ่
- งานแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด คนสวน และรักษาความปลอดภัย

งานบริหารแรงงานต่างด้าว
งานนำเข้าแรงงาน
- ขอโควตา สิทธิการจ้างแรงงาน
- ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร
- จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง
- จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

งานแรงงานต่างด้าว
- ขอทำหนังสือเดินทาง Passport
- ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A
- ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

งานบริการแรงงานต่างด้าว
- บริการ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
- รายงานตัวแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสาร
- การขอออกหนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passsports
- การขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passsports เป็นหนังสือเดินทาง

   ถาวร Passport
- ขอทำ Passport ใหม่ ต่ออายุ ขยาย ปรับ-เปลี่ยนเล่ม แก้ไขกรณีหมดอายุ

   ใช้ไม่ได้ Visa หมดอายุ
- ปรับสภาพแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ให้ถูกกฎหมายโดยเข้าระบบ MOU

 

ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคม

โทร   0959413536   0917200183

 

tvb9874@gmail.com


ราคา 0

ติดต่อ ทนาย
โทร 0917200183
อีเมล์ tvb9874@gmail.com


แก้ไข/ลบ/เลื่อนประกาศ/เลื่อนวันหมดอายุ | แจ้งลบประกาศ
โปรดใช้วิจารณญานและใช้ความระมัดระวังในการชมและเลือกซื้อสินค้าบริการบางประเภท เช่น สินค้าทางด้านกายภาพสำหรับผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะ, ยาหรือผลิตภัณฑ์บำรุงที่ไม่ผ่าน อ.ย., การให้เงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยแพงเกินจริง, การละเมิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของความเป็นไทย, การหลอกลวงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการกล่าวอ้างคำโฆษณาที่เกินจริง ไม่ควรหลงเชื่อผู้โฆษณาสินค้าและบริการใดๆ โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ...ด้วยความปรารถนาดีจากเว็บสวัสดีมาร์เก็ต... แนะนำโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่น่ารักของเราหนึ่งท่าน ว่าควรจะมีการแจ้งเตือนผู้ชมโฆษณาฟรีต่างๆ ครับ หากท่านต้องการให้เราเพิ่มเติมคำแนะนำใดๆ เรายินดีครับ แจ้งมาได้ที่ webmaster@sawasdmarket.com ได้เลยครับ
 

 
หารถมือสอง? สินค้าและบริการด้านรถยนต์? ลองเลย! รถดีดี
หาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกใจ?

ลองเลย ลอลลี่พร็อพดอทคอม

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ห้องเช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท โกดัง และอื่นๆ อีกมากมาย

( รองรับมือถือ )

L o l l i P r o p


 

 
สวัสดีมาร์เก็ต ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับความสนใจของคุณ ลองเลือกชมดูนะครับ..

Advertisement » »
แพลเลทไม้คุณภาพ กรดา!

  รูปภาพ ประเภท หัวข้อ ราคา  
 

279497
  ขาย   ต้องการขายสูตรยาพร้อมทั้งเครื่องหมายการค้า

ติดต่อ: ต้น / โทร: 0891743615 ; [อัพเดท 22/06/2018] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้
  9000000  
 

282263
  ประกาศ   เงินกู้เงินด่วน สินเชื่อเงินด่วน บริษัท อีซี่ทูมันนี่ จำกัด โทร.065-0600-600 (ดนัย)

ติดต่อ: ดนัย / โทร: 0650600600 ; [อัพเดท 21/06/2018]
  1000000  
 

276793
  แนะนำ   Easy SMEs สนใจสินเชื่อ SME โทร. 063-783-9394 (Call center). ยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ: easy SMEs สินเชื่อไม่จำกัดวงเงิน โทร.063-783-9394 / โทร: 0637839394 ; [อัพเดท 24/03/2018]
  2000000  
 

275571
  แนะนำ   Easy SMEs สนใจสินเชื่อ SME โทร. 063-783-9394 (Call center). ยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ: easy SMEs สินเชื่อไม่จำกัดวงเงิน โทร.063-783-9394 / โทร: 0637839394 ; [อัพเดท 11/03/2018]
  2000000  
 

272020
  แนะนำ   eazy money Sme credit สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่จำกัดวงเงิน tel.064-320-3173

ติดต่อ: eazy money เงินด่วน ทันใจ อนุมัติเร็ว โทร.064-320-3173 / โทร: 0643203173 ; [อัพเดท 20/01/2018]
  2000000  
 

271913
  แนะนำ   eazy money Sme credit สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่จำกัดวงเงิน tel.064-320-3173

ติดต่อ: eazy money เงินด่วน ทันใจ อนุมัติเร็ว โทร.064-320-3173 / โทร: 0643203173 ; [อัพเดท 19/01/2018]
  2000000  
 

271765
  แนะนำ   eazy money Sme credit สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่จำกัดวงเงิน tel.064-320-3173

ติดต่อ: eazy money เงินด่วน ทันใจ อนุมัติเร็ว โทร.064-320-3173 / โทร: 0643203173 ; [อัพเดท 17/01/2018]
  2000000  
 

270187
  ประกาศ   เงินด่วน เงินกู้ สินเชื่อเพื่อนักธุรกิจ บริษัท ยิ่งทรัพย์ โทร 064-8357721

ติดต่อ: ชื่อ ตั้ม / โทร: 0648357721 ; [อัพเดท 22/12/2017]
  1000000  
 

264506
  ขาย   เงินด่วน บริษัท รุ่งเรือง โทร 0955276408

ติดต่อ: บริษัทรุ่งเรือง / โทร: 0955276408 ; [อัพเดท 11/10/2017]
  50000-1000000  
 

256513
  ประกาศ   จัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก แม่ครัว ดูแลผู้สูงอายุ0633426869 020466552

ติดต่อ: คุณตุ้ย ประกาศของสมาชิก / โทร: 0633426869 ; [อัพเดท 03/10/2017]
  9000  
 

254903
  ประกาศ   ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อ: ทนาย / โทร: 0917200183 ; [อัพเดท 03/07/2017]
  0  


 
 
 

พื้นที่โฆษณา
(B5) 

   
 
 

 
 

 

แนะนำเว็บ

ลงประกาศฟรี
SEVENDAYS
TALAD X

ขายรถ
YOU2CAR
ROD2DAY

ขายบ้าน
LolliProp
Q property

ข่าวมือถือ
ThaiFone

 

 
SEO's Tip

การลงประกาศเพื่อให้ได้อันดับที่ดีใน Search Engine ไม่จำเป็นต้องลงประกาศซ้ำๆ กันบ่อยๆ ทุกๆ วันนะครับ

ใช้วิธีเลื่อนประกาศจะดีกว่า และไม่ควรโพสข้อความซ้ำๆ กันในปริมาณมากๆ หลายๆ เว็บ อาจทำให้เป็นข้อความสแปมได้นะครับ

ลงประกาศแบบมีคุณภาพจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า พร้อมหรือยัง?

..ถ้าพร้อมแล้วลุยเลย!..
ลงประกาศฟรี sawasd

^_____^
 

 

หารถมือสอง?
ลองรถดีดี คลิกเลย!!! 


i-Builtin.com

เลือกชม สวัสดีมาร์เก็ต ในแบบ : คลาสสิค | มือถือ
YOU2CAR - ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสอง

สวัสดีมาร์เก็ต

ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณาฟรี | โพสฟรี | โปรโมทเว็บฟรี | โปรโมทธุรกิจฟรี

ลอลลี่พร็อพดอทคอม เว็บอสังหาริมทรัพย์ใหม่ - ลงประกาศฟรี ซื้อขายอสังหาฯ ทุกชนิด คลิกที่นี่*